top of page
Adsız tasarım (10).png

Bütçe Yönetimi

Günümüz koşullarında plansız olarak bir firmayı yönetmek mümkün değildir. En temel anlamda bir yol haritası diyebileceğimiz bütçeleme bu planlamanın en gerekli noktasıdır.

Rekabette üstünlük sağlamak, kaynakları verimli kullanmak ve en önemlisi performansı ölçmek için her firmanın kullanması gereken, en temel iş pratiklerinden biridir.

Bütçe, karlılığınızın ve hedeflerinizin statülerini bugünden kavrayıp görebilmenizi sağlayacağı gibi, departman ve çalışanlarınızı aynı hedefe yönlendirecek bir disiplindir.

bottom of page