top of page
Adsız tasarım (8).png

Maliyet Yönetimi

Maliyet yönetimi, kurumsal düzeydeki projelerin tüm yaşam döngüsü boyunca maliyet ve verimliliği ölçmek için teknolojiyi kullanan bir yöntemdir. Maliyet yönetimi; tahmin, iş kontrolleri, saha verilerinin toplanması, çizelgeleme, muhasebe ve tasarım dâhil olmak üzere proje yönetiminin bazı özel işlevlerini kapsar.

Şirkete maliyet oluşturan her unsurun(üretim, operasyonel, finansal vb.) detaylı olarak analizlerinin yapılıp kör noktaların iyileştirilerek maliyet tasarrufu yaratabilecek noktaların belirlenmesidir.

bottom of page